Điện trở nhiệt 2200W 220VAC máy dán cạnh tay

1,490,000